Views: 11376842 words4,2 min read

Tipus de botiga online. Quin e-commerce necessites?

ABANS D’ESCOLLIR UN TIPUS DE BOTIGA…

Cal saber que actualment el 25% de les vendes totals al nostre país es realitzen des d’internet i s’estima que aquest percentatge creixerà durant els propers anys, d’aquí la importància que les botigues físiques dissenyin les seves pròpies plataformes online on els clients puguin adquirir els seus productes de forma directe.

Si bé, s’ha de tenir en compte que crear un bon e-commerce online no és gratuït, costa diners i costa temps, ara bé, si ho comparem amb els costos d’obrir un comerç físic no té color, és molt més ràpid i no implica moure paperassa.  A més a més, una plataforma ben gestionada pot aportar molts beneficis econòmics a la nostre empesa o projecte.

Si ja ens hem decidit a crear una botiga online però no sabem per on començar, el primer que hem de fer és acotar el nostre nínxol i detallar quin tipus de botiga necessitem.

SEGONS TIPUS DE PRODUCTE

I· BOTIGA DE PRODUCTES FÍSICS

Són aquelles que permeten reservar serveis que utilitzarem ja sigui en línia o de forma física.

En són exemples:
 • Botigues de roba, menjar, productes electrònics i tecnològics, mobiliari, material esportiu, etc.

II· BOTIGA DE PRODUCTES DIGITALS

Es tracta de botigues en què els seus productes no són físics, habitualment s’ofereixen en format d’arxius descarregables.

En són exemples:
 • Botigues que ofereixen e-books, plataformes de contingut de videos, botigues de software, botigues de videojocs, plataformes de contingut d’audio tipus podcast, etc.

III· BOTIGA DE SERVEIS

Són aquelles que permeten reservar serveis que utilitzarem ja sigui en línia o de forma física.

En són exemples:
 • Plataformes de reserva d’hosteleria, turisme, bellesa o sanitat, d’entrades per activitats d’oci, etc.

SEGONS FUNCIONAMENT DE LA BOTIGA

I· VENTA DIRECTE

Es tracta de botigues que tenen un estoc, sovint generen elles mateixes el seu producte o tenen un limitat nombre de proveïdors i disposen d’un benefici sobre el preu de cost. L’empresa és l’encarregada de gestionar tota la logística tant pel què fa al transport com a l’emmagatzematge.

II· DROPSHIPPING

Botigues que no disposen d’un estoc real. En el moment de la recepció d’una compra, l’empresa es posa en contacte amb el proveïdor que s’escaigui per tal que aquest porti la logística d’enviament del producte fins al client final.

III· MARCA BLANCA

Similars a les dues anteriors, es tracta d’empreses que es dediquen a comprar un producte final sense marca a qualsevol fabricant i afegir-hi la seva identitat corporativa per tal de fidelitzar el seu client i augmentar la notorietat de la seva pròpia marca.

IV· LLOGUER

Es tracta d’empreses que ofereixen als seus clients l’ús temporal dels seus productes o serveis és a dir no es tracta d’un model de venta com a tal sinó que es basa en els préstecs. Tot i això el funcionament és idèntic que el d’una botiga online.

V· SUBSCRIPCIÓ

Es basa en la venta d’un producte o un servei de forma recurrent a una cartera de clients determinada.

SEGONS LA RELACIÓ COMERCIAL

I· B2B (bussiness to bussiness)

L’empresa distribueix els seus productes a altres comerços o negocis, es dir l’intercanvi es produeix entre empreses. Pot ser perquè es tracta d’un producte destinat a empreses o perquè l’empresa compradora el distribueix als clients finals.

En podrien ser exemples una gestoria laboral per empreses o una empresa de serveis de team building.

II· B2C (bussiness to client)

Aquest acostuma a ser el negoci més habitual i funciona distribuint productes entre els clients finals.

En són exemples totes aquelles botigues de productes físiques obertes a qualsevol tipus de públic.

III· B2A (bussiness to administration)

L’intercanvi comercial es porta a terme entre una empresa i qualsevol entitat de l’administració pública (gover, ajuntaments, etc.)

Per exemple: una empresa constructora especialitzada en obres públiques

IV· C2B (client to bussiness)

En aquest cas són les persones individuals que venen a les empreses. És un format de venta molt actual.

En podrien ser exemples: un fotògraf destinat a fotografia per empreses o bé un influencer que rep comissions per a la publicitació de productes d’una determinada marca.

V· C2C (client to client)

Els intercanvis comercials es produeixen entre clients/consumidors.

En serien exemples clars les diverses plataformes de venta de productes de segona mà entre particulars.

NECESSITES UNA BOTIGA ONLINE?

Si després de llegir aquest post has determinat quin és el teu nínxol i ja saps quin tipus de botiga és l’adient pel teu negoci o projecte, et pots posar en contacte amb nosaltres i estudiarem el teu cas de forma personalitzada per fer que la teva proposta destaqui sobre la resta.

CONTACTA!
CONTACTA!

POSTS RELACIONATS:

EL CONTINGUT DEL BLOG:

Al nostre blog podràs obtenir informacions del món digital i de l’àmbit del disseny. Mitjançant breus publicacions temàtiques intentarem dia a dia solucionar possibles dubtes que et sorgeixin alhora de gestionar els teus projectes i crear contingut. Si necessites un aprenentatge més extens pots contactar-nos per realitzar formacions a mida!

MÉS INFORMACIÓ
MÉS INFORMACIÓ

XARXES SOCIALS

ABANS D’ESCOLLIR UN TIPUS DE BOTIGA…

Cal saber que actualment el 25% de les vendes totals al nostre país es realitzen des d’internet i s’estima que aquest percentatge creixerà durant els propers anys, d’aquí la importància que les botigues físiques dissenyin les seves pròpies plataformes online on els clients puguin adquirir els seus productes de forma directe.

Si bé, s’ha de tenir en compte que crear un bon e-commerce online no és gratuït, costa diners i costa temps, ara bé, si ho comparem amb els costos d’obrir un comerç físic no té color, és molt més ràpid i no implica moure paperassa.  A més a més, una plataforma ben gestionada pot aportar molts beneficis econòmics a la nostre empesa o projecte.

Si ja ens hem decidit a crear una botiga online però no sabem per on començar, el primer que hem de fer és acotar el nostre nínxol i detallar quin tipus de botiga necessitem.

SEGONS TIPUS DE PRODUCTE

I· BOTIGA DE PRODUCTES FÍSICS

Són aquelles que permeten reservar serveis que utilitzarem ja sigui en línia o de forma física.

En són exemples:
 • Botigues de roba, menjar, productes electrònics i tecnològics, mobiliari, material esportiu, etc.

II· BOTIGA DE PRODUCTES DIGITALS

Es tracta de botigues en què els seus productes no són físics, habitualment s’ofereixen en format d’arxius descarregables.

En són exemples:
 • Botigues que ofereixen e-books, plataformes de contingut de videos, botigues de software, botigues de videojocs, plataformes de contingut d’audio tipus podcast, etc.

III· BOTIGA DE SERVEIS

Són aquelles que permeten reservar serveis que utilitzarem ja sigui en línia o de forma física.

En són exemples:
 • Plataformes de reserva d’hosteleria, turisme, bellesa o sanitat, d’entrades per activitats d’oci, etc.

SEGONS FUNCIONAMENT DE LA BOTIGA

I· VENTA DIRECTE

Es tracta de botigues que tenen un estoc, sovint generen elles mateixes el seu producte o tenen un limitat nombre de proveïdors i disposen d’un benefici sobre el preu de cost. L’empresa és l’encarregada de gestionar tota la logística tant pel què fa al transport com a l’emmagatzematge.

II· DROPSHIPPING

Botigues que no disposen d’un estoc real. En el moment de la recepció d’una compra, l’empresa es posa en contacte amb el proveïdor que s’escaigui per tal que aquest porti la logística d’enviament del producte fins al client final.

III· MARCA BLANCA

Similars a les dues anteriors, es tracta d’empreses que es dediquen a comprar un producte final sense marca a qualsevol fabricant i afegir-hi la seva identitat corporativa per tal de fidelitzar el seu client i augmentar la notorietat de la seva pròpia marca.

IV· LLOGUER

Es tracta d’empreses que ofereixen als seus clients l’ús temporal dels seus productes o serveis és a dir no es tracta d’un model de venta com a tal sinó que es basa en els préstecs. Tot i això el funcionament és idèntic que el d’una botiga online.

V· SUBSCRIPCIÓ

Es basa en la venta d’un producte o un servei de forma recurrent a una cartera de clients determinada.

SEGONS LA RELACIÓ COMERCIAL

I· B2B (bussiness to bussiness)

L’empresa distribueix els seus productes a altres comerços o negocis, es dir l’intercanvi es produeix entre empreses. Pot ser perquè es tracta d’un producte destinat a empreses o perquè l’empresa compradora el distribueix als clients finals.

En podrien ser exemples una gestoria laboral per empreses o una empresa de serveis de team building.

II· B2C (bussiness to client)

Aquest acostuma a ser el negoci més habitual i funciona distribuint productes entre els clients finals.

En són exemples totes aquelles botigues de productes físiques obertes a qualsevol tipus de públic.

III· B2A (bussiness to administration)

L’intercanvi comercial es porta a terme entre una empresa i qualsevol entitat de l’administració pública (gover, ajuntaments, etc.)

Per exemple: una empresa constructora especialitzada en obres públiques

IV· C2B (client to bussiness)

En aquest cas són les persones individuals que venen a les empreses. És un format de venta molt actual.

En podrien ser exemples: un fotògraf destinat a fotografia per empreses o bé un influencer que rep comissions per a la publicitació de productes d’una determinada marca.

V· C2C (client to client)

Els intercanvis comercials es produeixen entre clients/consumidors.

En serien exemples clars les diverses plataformes de venta de productes de segona mà entre particulars.

NECESSITES UNA BOTIGA ONLINE?

Si després de llegir aquest post has determinat quin és el teu nínxol i ja saps quin tipus de botiga és l’adient pel teu negoci o projecte, et pots posar en contacte amb nosaltres i estudiarem el teu cas de forma personalitzada per fer que la teva proposta destaqui sobre la resta.

CONTACTA!
CONTACTA!

POSTS RELACIONATS:

 • Concepte de packaging i classificació

  Views: 114752,6 min read
 • Tipus d’Isotips i exemples coneguts

  Views: 114542,2 min read
 • Tipus de logotips. Quin he d’escollir?

  Views: 114441,6 min read
 • Tipus de branding. Escull una estratègia

  Views: 114983,5 min read
 • Branding, significat i importancia

  Views: 114401,3 min read
 • Importancia del manteniment web

  Views: 115295,6 min read
EL CONTINGUT DEL BLOG:

Al nostre blog podràs obtenir informacions del món digital i de l’àmbit del disseny. Mitjançant breus publicacions temàtiques intentarem dia a dia solucionar possibles dubtes que et sorgeixin alhora de gestionar els teus projectes i crear contingut. Si necessites un aprenentatge més extens pots contactar-nos per realitzar formacions a mida!

MÉS INFORMACIÓ ▶
MÉS INFORMACIÓ ▶

XARXES SOCIALS