AVÍS LEGAL

1. Objecte

Aquest portal web, el seu contingut, i tota la infomació dels nostres serveis i productes pertanyen a Marta Casals Casals (en endavant Easy Design), amb NIF 39388778J i domicili social a La Pobla de Lillet, a Barri Firal, 3 (08696, Barcelona). Marta Casals Casals és propietaria del domini easydesign.cat allotjat a la URL www.easydesign.cat.

En compliment a la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE o LSSI), ens disposem a informar a l’usuari amb el present document de les condicions d’ús del lloc.

Tota persona que accedeixi al portal d’Easy Design assumeix el paper d’usuari. Aquest declara que accepta totes i cadascuna de les clàusules del present document.

L’avís legal podrà ser modificat en qualsevol moment i el prestador no té cap obligació de fer-ne avís previ; a la vegada, es compromet a tenir-les de forma permanent exposades al lloc web i a disposició de tot usuari.

2. Condicions d’ús i accés

Aquest lloc web i la major part del seu contingut és lliure i gratuït. No obstant el propietari de la web es reserva el dret de condicionar la utilització d’alguns serveis ofertats a la prèvia cumplimentació de formularis o al pagament del preu del servei.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’esmentada responsabilitat s’extendrà als registres que fossin necessaris per accedir a determinats continguts. En concret es compromet a:

 • No difondre contingut delictiu, violent, pornogràfic, racista, xenòfob, ofensiu, d’apologia del terrorisme o en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • No introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar danys al contingut, a les dades, als sistemes físics i lògics del propietari de la web o de terceres persones.
 • No obstaculitzar l’accés a d’altres usuaris mitjançant virus o consum de recursos informàtics del lloc.
 • No intentar accedir als comptes de correu d’altres usuaris o a zones restringides del lloc web ni tampoc extreure informació.
 • No vulnerar els drets de la propietat intelectual o industrial.
 • No violar la confidencialitat de les dades del propietari o de tercers.
 • No suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • No reproduir, transformar, copiar ni difondre cap dels continguts que existeixen al lloc web excepte quan es compti amb l’autorització del propietari de forma escrita.
 • No fer servir les dades amb finalitat publicitaria i remetre publicitat de cap mena amb finalitats de vendre sense haver obtingut consentiment exprés del propietari.

3. Propietat intelectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts del lloc web (dissenys gràfics, codi font, textos, imatges, logotips,…) així com qualsevol creació intelectual i el conjunt d’identitat de la marca són propietat de l’empresa i/o de tercers i estan protegits pels drets de Propietat Intelectual, restringint aquesta el dret d’explotació per part de tercers que fa que quedi totalment prohibida la seva distribució, modificació, cessió o comunicació pública.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics de tercers que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris. En són ells mateixos els responsables davant qualsevol controvèrsia que pogués esdevenir. Aclarir que el propietari compta amb l’autorització d’ús per part dels mateixos.

4. Enllaços

Des de la web l’usuari podrà fer ús de redireccionaments a contingut de tercers; el propietari no assumeix la responsabilitat del contingut publicat per aquests. Així mateix, el propietari no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços de tercers que vagin a parar al lloc web.

Easy Design es compormet a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugués ser objecte de controvèrsia. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

5. Subcontractació

L’usuari accepta expressament que l’empresa pot contractar la col·laboració de tercers per oferir els seus serveis, i està al corrent que tot tercer subcontractat podrà fer ús de les dades de la mateixa manera i amb les mateixes condicions que aquest document contempla.

L’empresa serà diligent amb la selecció de proveïdors i col·laboradors verificant-ne el seu compliment normatiu amb l’objectiu de minimitzar qualsevol risc que pugui afectar al tractament de l’informació a la qual tingui accés.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

Aquesta web ha estat provada i disposa de revisions periòdiques pel seu correcte funcionament. No obstant, Easy Design no es pot fer responsable dels danys i perjudicis ocasionats a causa de la indisponibilitat del contingut que pot derivar de diverses causes, algunes d’elles, alienes a la seva responsabilitat. En són un exemple els serveis i productes prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris.

7. Legislació aplicable

Les condicions del present document es regiran per la legislació espanyola vigent. Per a la resolució de les controvèrsies i discrepàncies relacionades amb aquesta pàgina web les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

8. Dades de contacte

Per qualsevol dubte relacionat que pugui sorgir posem a la vostre disposició els següents mètodes de contacte:

 • Telèfon: 650 25 80 41
 • Correu electrònic: info@easydesign.cat
 • Formulari web.